Ik, Caroline

voor het boek IK, Caroline.

In Ik Caroline bundelt de Unie der Zorgelozen een aantal verhalen uit het dagelijks werk van straathoekwerkster Caroline Verhaeghe. Zij werkt outreachend voor OCMW Kortrijk vanuit de Unie. Met het boek willen we aankaarten hoe complexe en vaak onnodige regels vooral kwetsbare mensen verder in de miserie helpen.

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star