de Vereniging

Tekst en regie Geert Six // Spel Geert Six, Mie De Neve en Roselein Detavernier // Muziek Dick Vanhoegaerden // Assistentie en productie Roselein Detavernier, Heroen Bollaert // Dramaturgie Joon Bilcke // Kostuums Klaartje Mertens // Licht en techniek Bram Lievens en Thomas Vermaercke // Productie Unie der Zorgelozen (2016)

http://www.uniederzorgelozen.be/de-vereniging/

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star